Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 60 253

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.

Průběh funkce - Hledání extrémů

Vydáno dne 24. 5. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 45 850

Naučíme se hledat minimum a maximum funkce.

Thiokyseliny

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 20 688

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Dvě města A a B jsou od sebe vzdálena 90km. Z města A do města B vyjede vlak rychlostí 60km/h. V tu samou chvíli vyjede z města B vlak do města A po té samé koleji (na ty nádražáky už vážně není vůbec spolehnutí) stejnou rychlostí. Ve chvíli, kdy se vlaky rozjedou vstříc jisté zkáze, z předního okna (u strojvůdce) vlaku jedoucího z A do B vystartuje moucha cestovatelka rychlostí 100km/h a letí vstříc druhému vlaku. Ve chvíli, kdy k němu doletí, dotkne se nožkou jeho předního skla a letí zpátky. Takto moucha lítá mezi vlaky než jí rozmáčknou na placku. Úkolem je zjistit (samozřejmě z hlavy), kolik kilometrů moucha celkem nalétala.

Stereometrie - Odchylka dvou rovnin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 45 720

Naučíme se počítat vzájemnou odchylku dvou rovin.

Názvosloví hydroxidů

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 10 149

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 30 308

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 4 909

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Goniometrický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 749

Naučíme se komplexní čísla vyjádřit v goniometrickém tvaru a na závěr si vysvětlíme Moivreovu větu.

Úloha o víně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 551

Slovní úloha z učebnice algebry z roku 1902

Lineární lomená funkce

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 877

Úvod do problematiky lineární lomené funkce - definiční obor, náčrtek grafu a mnoho dalšího.

Analytická geometrie - Elipsa

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 67 897

Dnes se naučíme popisovat další objekt z řady kuželoúseček. Bude se jednat o elipsu.

Slovní úloha řešená pomocí množin

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 7 159

V tomto článku vyřešíme slovní úlohu pomocí množin.

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 13 817

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Lineární rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 45 144

Lineární rovnice je rovnice, ve které je exponent neznámé roven jedné → algebraická rovnice prvního stupně.

Rovnice s absolutní hodnotou

Vydáno dne 15. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 108

Naučíme se počítat rovnice s neznámou v absolutní hodnotě.