Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 78 975

Naučíme se počítat vzájemnou polohu (rovnoběžné, totožné, různoběžné) přímek danými parametrickými rovnicemi.

Stereometrie - Řešení konstrukčních úloh

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 66 931

Tento článek slouží jako důvod do problematiky řezů těles. Vysvětlíme si tři základní věty a narýsujeme si tři vzorové příklady

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 94 212

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Test

Nalezněte maximum funkce na intervalu .


Hlavolam

Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka (to by mě zajímalo, kde toho schrastil) a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opustila. "Safra," říkal si, "vždyť já se do té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi kozu. Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?" Pomožte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do loďky se mu při tom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů při tom nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí ...

Analytická geometrie - Poloha bodu vůči přímce

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 39 022

Naučíme se určit ve které polorovině dáné přímkou se nachází bod.

Matematické programy

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 178

Takový přehled free matematických programů

Pevné disky - RAID

Vydáno dne 19. 5. 2011 v kategorii Programování; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 2 768

Úvod do problematiky RAID pevných disků

Trojúhelník - Řešené příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 409

Několik příkladů na řešení trojúhelníku.

Měřítko na mapě ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 14 265

Mapa s měřítkem 1: 5000

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 104 692

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 48 056

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?

Stereometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 165

Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami.

Auta jedoucí za sebou

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 22 195

Slovní úloha o pohybu

Základy derivace

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii VŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 106 680

Vysvětlíme si základy derivace a naučíme se pravidla, jimiž se při derivování funkcí řídíme

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 36 198

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 137 523

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.