Exponenciální a logaritmické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 87 581

Návod na řešení exponenciálních a logaritmických rovnic.

Jednotková kružnice

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 808

Jednotková kružnice je kružnice o poloměru 1 umístěná v bodě S[0; 0]. Tato kružnice se používá zejména pro definování gonimetrických funkcí.

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 72 505

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Test

Napište rovnici tečny funkce v bodě


Hlavolam

Máme doma šuplík a v něm jsou červené a zelené ponožky (jsme praštěná rodina, z toho si nic nedělejte). Jednou, když jsme měli jít do divadla a já potřeboval dvě ponožky stejné barvy, zrovna vypnuli proud. Nebyl čas na hledání baterky a tak jsem tedy popadl ... několik ponožek, dal je do kapsy a rychle běžel do taxíku, kde jsem si teprve nasadil ty dvě stejnobarevné (mně je jedno, jestli mám do divadla červené nebo zelené, jenom musejí být stejné barvy). A teď otázka pro vás: kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné, barvy?

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 31 647

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Názvosloví kyselin

Vydáno dne 29. 3. 2017 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 823

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.

Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 98 139

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 507

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 18 119

Jak hrubou silou řešit rovnice

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 38 312

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Goniometrické vzorce

Vydáno dne 31. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 66 911

Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů.

Hranol - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 508

Přehled vzorečků platících pro hranol.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 12 669

Popíšeme si jaké situace mohou nastat mezi přímkou a rovinou.

Funkce kosinus a sekans

Vydáno dne 19. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 547

Seznámíme se s funkcemi kosinus a sekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Souřadnice vrcholů trojúhelníka ABC

Vydáno dne 4. 11. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 6 971

Návod, jak se vypočítají vrcholy trojúhelníka, známe-li středy stran.

Stereometrie - Pokročilejší techniky řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 20 567

Naučíme se kolmý průmět do podstavy.